Trodde du att betting var något nytt?

Ibland kan man få intrycket att spel och dobbel är en ny företeelse. Särskilt i tider då såväl staten och medier hävdar att folk har börjat spela allt mer och i allt större utsträckning. Detta är något man bör ta med en nya salt. Folk har spelat under lång tid.